loader
Budownictwo

Staże i praktyki

Zinel Engineering Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową realizacją obiektów w charakterze generalnego wykonawcy. W trakcie realizacji inwestycji wykonujemy pełną koordynację wszystkich robót branżowych oraz zapewniamy wszelkie potrzebne materiały na daną budowę. W razie potrzeby pomagamy również w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz w przygotowaniu wniosków do uzyskania stosownych pozwoleń.

Wszystkie nasze prace wykonywane są przez wykwalifikowanych specjalistów i nadzorowane przez kierowników posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane i wieloletnie doświadczenie przy realizacji podobnych inwestycji.

Realizując potrzeby naszych klientów stawiamy na:
 • Efektywność procesu projektowego.
 • Jakość wykonania robót.
 • Terminowość prac.
 • Kompleksową obsługę Inwestora (od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie).

Stale współpracujemy z biurami projektowymi i mamy doświadczenie w realizacji robót w formule zaprojektuj i zbuduj.

Zatrudniamy wysokiej klasy projektantów i inżynierów budowy. Pozwala nam to efektywnie wykorzystywać etap projektowy poprzez rozpoznanie potrzeb klienta i wprowadzenie korzystnych optymalizacji wg kryteriów stawianych przez Inwestora.
Na etapie wykonawstwa nasza kadra stawia na jakość oraz terminowe zakończenie robót.

Nasi klienci powierzając nam budowę w zamian otrzymują:
 • Rzetelność.
 • Solidność.
 • Odpowiedzialność.

Realizujemy obiekty "pod klucz", a wszystkie roboty budowlane i instalacyjne są objęte pełną odpowiedzialnością wynikającą z przepisów o rękojmi i gwarancji.

Klimatyzacja

NASZA SPECJALNOŚĆ TO:

Klimatyzacja komfortu:
 • klimatyzacja biur
 • klimatyzacja domów
 • klimatyzacja mieszkań
 • klimatyzacja sklepów
 • klimatyzacja barów
 • klimatyzacja restauracji
 • klimatyzacja klubów
 • klimatyzacja dyskotek
 • klimatyzacja gabinetów
 • klimatyzacja hoteli
 • klimatyzacja pensjonatów
Klimatyzacja precyzyjna:
 • klimatyzacja serwerowni
 • klimatyzacja pomieszczeń UPS-ów
 • klimatyzacja central telefonicznych
 • klimatyzacja pomieszczeń emisyjnych
 • klimatyzacja Data Center
 • klimatyzacja pomieszczeń specjalnych
 • klimatyzacja laboratorium
 • klimatyzacja pomieszczeń technicznych
 • klimatyzacja technologiczna
 • klimatyzacja przemysłowa

ZAKRES PRAC:

Dostawa i montaż urządzeń takich jak:
 • klimatyzatory typu split, duosplit oraz multisplit:
 • klimatyzatory naścienne
 • klimatyzatory podsufitowe
 • klimatyzatory kanałowe
 • klimatyzatory kasetonowe
 • systemy VRV, VRF, MULTI V itp. firmy:
 • Daikn
 • Fujitsu
 • LG
Systemy wody lodowej:
 • agregaty wody lodowej (chiller)
 • klimakonwektory
 • klimakonwektory wentylatorowe (fancoil)
Wentylacja


Instalacje wentylacji od prostych instalacji domowych poprzez instalacje w obiektach użyteczności publicznej do precyzyjnych instalacji przemysłowych.
Oferujemy budowę sieci kanałów z blachy jak i z poliuretanu w systemie firmy Alp-Tech.

Gazy medyczne

Systemy rurociągów do gazów medycznych (SRDGM) potocznie zwanymi "Instalacjami Gazów Medycznych"
Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010 (Dz.U. nr 215 poz 1416) „System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb. Wyrób ten traktowany jest, jak każdy inny wyrób medyczny. Warunkiem wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych, musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Firma Zinel Engineering Sp. z o.o. wykonuje rurociągi gazów medycznych w szpitalach, klinikach jak i innych obiektach służby zdrowia.

Systemy rurociągowe wykonane są zgodnie z normami:
 • PN-EN ISO 7396-1:2010 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych – Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni"
 • PN-EN ISO 7396-2:2011 "Systemy rurociągowe do gazów medycznych – Część 2: Systemy wyrzutowe odprowadzające zużyte gazy anestetyczne".

Instalacje wykonywane są z cechowanych rur miedzianych oraz złączek i kształtek, połączonych za pomocą bezkadmowego lutu twardego.
Zgodnie z pierwszą z powyższych norm korzystamy tylko z rur miedzianych do gazów medycznych, spełniające wymagania normy PN-EN 13348:2009 "Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni".
Wykonywane w ten sposób przez nas systemy rurociągowe oznaczane są na koniec montażu znakiem CE.

Automatyka
WYKONUJEMY:
 • kompletne systemy BMS
 • instalacje sterownicze systemów HVAC i AKPiA
 • kompleksowe rozwiązania automatyki obiektowej
 • instalacje kontroli i monitorowania stanów technicznych urządzeń obiektowych
 • systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (RCP)
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu (SWiN)
 • systemy monitorowania (CCTV)
 • instalacje automatyki z możliwością nadzoru poprzez sieć Internetową
ZAPEWNIAMY:
 1. wykonanie projektu instalacji i systemów
 2. nadzór nad istniejącymi instalacjami
 3. prace programistyczne
 4. diagnostykę układów automatyki
 5. serwis instalacji
 6. modernizacje i rozbudowy
 7. obsługę techniczną obiektów (IFM, O&M)
Gazy techniczne

Oferujemy Państwu pełen asortyment sprężonych gazów technicznych:

Jeżeli więc chcesz:
 • Tlen
 • Acetylen
 • Azot
 • Argon
 • Dwutlenek Węgla (techniczny i spożywczy)
 • Powietrze (również oddechowe do 300 bar)
 • Hel
 • Mieszanki osłonowe (Ag + CO2)
 • Mieszanki spożywcze (N2 + CO2)
 • Propan, Propan-Butan
 • Wodór

Gazy oferujemy w butlach o pojemności od 3 do 50 dm3

ProjektowanieZajmujemy się projektowaniem wszelkich instalacji sanitarnych a w szczególności instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze i chłodnicze (HVAC). Wykonujemy również projekty automatyki systemów HVAC, ACS, IDA oraz systemów BMS.

PROJEKTUJEMY:
 • Instalacje sanitarne, m.in.:
  • instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
  • instalacje grzewcze i chłodnicze
  • instalacje wodociągowe przeciwpożarowe
  • instalacje wentylacji pożarowej
  • instalacje wodne i kanalizacyjne
 • Systemy automatyki, takie jak:
  • systemy HVAC
  • systemy ACS
  • systemy IDA
  • systemy BMS
  • systemy CCTV
  • systemy DSO
PRACE PROJEKTOWE OBEJMUJĄ:
 • dobór urządzeń
 • wykonanie projektu instalacji
 • zrobienie dokumentacji wykonawczej
 • stworzenie dokumentacji powykonawczej

Instalacje projektujemy dla obiektów nowobudowanych oraz już istniejących.

Serwis

Centrum Serwisowe

Oferujemy pełen zakres usług serwisowych dotyczących klimatyzacji domowej, przemysłowej oraz precyzyjnej, chłodnictwa, ogrzewnictwa, oraz wentylacji. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi budynków 24h.

ZAKRES PRAC:

Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych:
 • dokonanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń
 • czyszczenie skraplacza
 • czyszczenie parownika
 • czyszczenie filtrów parownika bądź wymiana
 • pomiar i regulacja ciśnienia pracy
 • sprawdzenie szczelności połączeń freonowych
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych
 • pomiar prądu urządzenia
 • smarowanie podzespołów głównych
 • sprawdzenie sterownika
 • sprawdzenie drożności odpływu skroplin
 • test i regulacja pracy urządzenia
Przegląd nawilżaczy:
 • dokonanie oględzin zewnętrznych instalacji i urządzeń
 • sprawdzenie podstawowych parametrów pracy nawilżacza
 • ocena prawidłowości pracy nawilżacza
 • rozpoznanie przyczyny sygnalizacji alarmów i nieprawidłowej pracy
 • czyszczenie elektrod oraz cylindrów bądź ich wymiana
 • sprawdzenie instalacji zasilania elektrycznego, sterowania i zabezpieczeń oraz test automatyki
 • korekta programu i nastaw oraz test pracy urządzenia

Wszyscy nasi serwisanci posiadają świadectwo kwalifikacji niezbędne do obsługi urządzeń zawierające substancje kontrolowane oraz świadectwo kwalifikacji w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Ogólne warunki sprzedaży oraz świadczenia usług Zinel Engineering Sp. z o.o.